Sportcomplex Egerbos de standaard van de toekomst

Sportcomplex Egerbos in Blerick is in 2014 compleet vernieuwd. Naast het zelf opwekken en gebruiken van schone energie lag de focus voor het complex op de inzet van veilige, gezonde materialen en functioneel groen binnen een Cradle to Cradle-aanpak. De maatregelen moeten niet alleen bijdragen aan de C2C-ambities maar ook voor meer bewustwording zorgen bij de leerlingen en sporters.

Groene gevels en daken

Bij de vernieuwbouw is de gevel omzoomd met een groene gevel. Hierdoor past het gebouw beter in haar omgeving, wat prettiger is voor de omwonenden, en krijgen mensen ook vanuit het sportcomplex voor het overgrote deel zicht op groen. En door het dak groen te maken met beplanting (isolatie) kijken de bewoners van de omliggende appartementen uit op een groene vlakte. Daarbij hebben de groene gevel en daken een positief effect op de beleving, op luchtkwaliteit, waterhuishouding en energiegebruik.

Gebruik natuurlijk daglicht

Het vernieuwde sportcomplex bestaat uit twee hallen: een nieuwe hal en een gerenoveerde bestaande hal. Voor de realisatie hiervan, is een deel van de bestaande hal gesloopt. Enkele bouwmaterialen hieruit zijn gebruikt voor het nieuwe sportcomplex. Door het verdiepen van de nieuwe sporthal werd het mogelijk om beide sporthallen van natuurlijk daglicht (noorderlicht) te voorzien waardoor er minder kunstlicht (energie) nodig is. Daarnaast vindt verwarming en koeling plaats via warmte en koude-opslag in de bodem.

Sporthal wordt de standaard van de toekomst

De twee sporthallen, ontworpen door 2.0 Architecten in samenwerking met C2C ExpoLab, krijgen tevens een kennisdelingsfunctie. In het gebouw is een educatieroute dat alle C2C-geïnspireerde gebouwelementen en materialen laat zien, zodat bezoekers een goed beeld krijgen wat C2C is en wat de voordelen zijn. Alle C2C-materialen in het gebouw zijn voorzien van een informatiemiddel, een zogenoemde tag. Over elk product is informatie te vinden over de kwaliteit en inhoud van de materialen en het productieproces. Met dit soort gebouwen als inspiratiebron ervaren kinderen en sporters de voordelen van een circulaire economie en creëren we een nieuwe generatie die vanzelf de goede dingen doet voor mens, milieu en economie.