De Zuidstroom – C2C naadloos inpasbaar op basisschool

Cradle to Cradle is in Venlo niet alleen toegepast in het stadskantoor. In Venlo-Zuid is basisschool De Zuidstroom volgens deze duurzame principes gebouwd. Directeur Koen Kemps vertelt hoe dat gebouw bevalt. „Toen wij van de gemeente de taakstelling kregen om een nieuwe school te bouwen, had de voorzitter van het college van bestuur van onderwijsstichting Fortior net een masterclass bij het Cradle to Cradle Lab gevolgd. Hij stelde voor om een duurzame nieuwe school te bouwen. Vanaf dat moment is het balletje gaan rollen.”

Programma van eisen

„We stelden een programma van eisen op voor het nieuwe schoolgebouw. Daarin pasten we zo veel mogelijk elementen van Cradle to Cradle toe. Die integreren we zo veel mogelijk in het onderwijs. De duurzaamheidsprincipes sluiten ook naadloos aan bij de uitgangspunten van De Zuidstroom: samen verantwoordelijkheid dragen in een respectvolle en veilige leeromgeving.”

Duurzaamheid integreren in de lessen

„Een duurzaam gebouw is leuk, maar het komt in het onderwijs pas volledig tot zijn recht als je de duurzaamheidsprincipes integreert in de lessen. Dus als je leerlingen in de rekenles bijvoorbeeld laat uitrekenen wat zonnepanelen opleveren en als je hen in de taallessen duurzaamheidsbegrippen bijbrengt. Heel belangrijk vinden we verder onder meer dat leerlingen daarnaast actief zijn in de biologische schoolmoestuin, zodat ze ook leren hoe organisch afval letterlijk voedsel kan worden en hoe je die verse zelf geteelde producten vervolgens in smakelijke gerechten kunt verwerken. Met andere woorden: duurzaamheidsaspecten en onderwijs zijn hier nauw met elkaar verweven.”

Leerlingen tonen initiatief

„De leerlingen behoren tot de generatie die het besef van duurzaamheid moet krijgen om dat straks als jongvolwassenen in de praktijk toe te gaan passen en verder uit te bouwen. Sommige leerlingen komen zelf al met voorstellen om bepaalde zaken op school anders aan te pakken. Zo meldden kort na de opening van de nieuwbouw twee leerlingen van groep vijf zich bij mij met de boodschap dat de school haar afval meer kan scheiden. Eerst zamelde de school alleen papier en restafval in. De leerlingen zeiden dat de school ook best plastic en groenafval apart kon inzamelen en boden aan daar zelf bakken voor te willen maken. Intussen betrekken die twee jongens ook andere leerlingen bij de afvalscheiding.”

Schone lucht

„In veel conventionele scholen heerst een ongezond klimaat, wat tot gevolg heeft dat leerlingen zich slecht kunnen concentreren en dat ze relatief vaker ziek zijn. Wat veel bezoekers van dit gebouw direct opvalt is het aangename klimaat. Er stroomt voortdurend gezuiverde lucht van de juiste temperatuur binnen. Op de vloer ligt C2C-gecertificeerd tapijt dat fijnstof vasthoudt. Dat tapijt is daardoor gezonder dan een harde vloer. Een moeder van een leerling die in de tijd van het oude gebouw chronisch moest hoesten merkt dat haar kind in de nieuwe school nergens last van heeft. Ik durf niet te beweren dat dit direct een gevolg is van het aangename binnenklimaat in de school, maar opvallend vind ik de constatering van de moeder wel.”

Betere concentratie door fijner binnenklimaat

„Het is nog te vroeg om te juichen, maar het ziet er naar uit dat onze leerlingen zich in de nieuwbouw beter en langer kunnen concentreren dan leerlingen van conventionele scholen. We verwachten dat dit een positief effect heeft op de prestaties van onze leerlingen. Dat gaan we onderzoeken. Andere scholen, maar ook andere organisaties kunnen daar hun voordeel mee doen. Wat nu al onomstotelijk vaststaat is dat het tapijt niet alleen voorkomt dat fijnstof gaat rond dwarrelen, maar dat het textiel ook de galm uit de leslokalen en uit de hal weghaalt. Daardoor is het er veel rustiger dan in ruimten met een harde vloer en dat draagt er toe bij dat leerlingen zich beter kunnen concentreren. Ook het gifgroene IJslandse mos op één van de wanden in de hal draagt bij aan de akoestiek en het binnenklimaat in die ruimte. Kortom: een heel prettig gebouw om in te leren en om in te werken.”

 

Bron: Dagblad De Limburger, 21 maart 2017