AMI krijgt C2C certificaat voor aluminium bouwbeslag

“We willen dat onze producten veilig zijn en met respect voor mens en milieu worden gemaakt.” De Ruiter is een zeer enthousiaste pleitbezorger van duurzaamheid en Cradle to Cradle (C2C). AMI in Lomm is producent van deurbeslag en deurpanelen uit aluminium. Het bedrijf heeft daarnaast een industriële afdeling die metaalbewerkingen voor derden uitvoert.

Wens om mee te doen aan C2C project

“Tijdens een bezoek aan de Floriade en de Innovatoren in Venlo zijn we geïnspireerd geraakt door C2C”, aldus de Ruiter. “Enige tijd later raakten we betrokken bij de renovatie van sporthal Egerbos in Blerick, die volgens de C2C-principes zou worden uitgevoerd. We zijn toen gaan uitzoeken wat er nodig was om C2C-gecertificeerd te worden. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat we februari 2016 als eerste producent van bouwbeslag ter wereld C2C zijn gecertificeerd, en wel voor 85% van ons assortiment.”

Grondstoffen en halffabricaten moeten er ook aan geloven

AMI is zilver gecertificeerd. Daarvoor is onder andere intensief contact met toeleveranciers nodig omdat grondstoffen en halffabricaten voor een C2C-certificering natuurlijk 100% herbruikbaar moeten zijn. “Gelukkig hebben we een goede band met onze toeleveranciers”, constateert De Ruiter. “Zij zijn inmiddels ook overtuigd van het belang van C2C. Voor ons zit het vooral in de toelevering. Om aan de C2C-certificering te voldoen, hebben we aan onze eigen producten of productieprocessen niets hoeven te veranderen.”

C2C goed voor de portemonnee

People, planet én profit zijn belangrijk. “De C2C-certificering ook vanuit een bedrijfseconomisch standpunt belangrijk, stelt De Ruiter. “Steeds vaker worden C2C-producten in bouwbestekken dwingend voorgeschreven.” En ook voor het personeelsbeleid blijkt het van belang. “Steeds meer jonge mensen hebben oog voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de ruimste zin van het woord en willen graag werken bij bedrijven als het onze die daarmee bezig zijn.”

Bron: Ondernemend Venlo magazine, jaargang 10 | no.37 | juli 2017