Tips voor een groene tuin

Door tuinen te vergroenen worden ze mooier, levendiger én klimaatbestendig. Op www.huisjeboompjebeter.nl ziet u welke acties voor uw tuin geschikt zijn. Van beplanting tot erfafscheiding en van groene daken en een moestuintje tot regenwateropslag. Ook voor kleine tuinen en balkons staan er handige tips op.