Subsidie voor afkoppelen regenwaterafvoer

Veel gemeenten, waaronder Venlo, stellen subsidie beschikbaar voor inwoners die hun regenwaterafvoer afkoppelen van het riool. Bij zware regenval wordt het riool te veel belast. Het riool kan het water niet snel genoeg afvoeren en dat kan leiden tot wateroverlast op straat of zelfs in woningen. Bij veel gebouwen gaat regenwater van het dak, via de regenpijp naar het riool. Dit is niet nodig. Bij nieuwbouw mag het zelfs niet meer. Via een zogenaamd infiltratiesysteem kan het water namelijk ook pirma worden opgevangen in de grond van uw tuin.

Subsidie voor voorkomen wateroverlast

U kunt mogelijk subsidie krijgen als u de bestaande situatie wilt aanpassen en uw regenpijp wilt ‘afkoppelen’ van het riool. Dit houdt in dat de afvoerpijp van regenwater naar de riolering wordt verwijderd. Dit water wordt dan of ter plaatse opgevangen (bijv. via een regenton) óf het zakt weg in de bodem. Hiermee draag je bij aan minder volle riolen bij hevige regenval en daarmee draag je dus ook bij aan het voorkomen van wateroverlast.

Geld besparen bij waterzuivering

Door het afkoppelen zorg je er ook voor dat we de waterzuivering (die je betaalt via de belastingen) betaalbaar houden. Het is natuurlijk heel gek dat we schoon regenwater, gaan mengen met vies water uit onze toiletten en keukens, om vervolgens dat samen schoon te laten maken. Een rekensom: Voor een woonhuis op een perceel van 250m², gaat het om ongeveer 200 m³ regenwater. Als al dit water in het riool komt, kost dit aan zuiveringskosten € 152 voor elk gemiddeld huishouden.

Het loont dus om het regenwater af te koppelen. Goed voor je portemonnee, voor droge voeten en de natuur! Voor de regeling zie: https://www.venlo.nl/subsidie-afkoppelen-regenwater-aanvragen.