Gezin Frey zamelt fanatiek afval in

Om hun steentje bij te dragen aan een beter milieu, scheidt de familie Frey uit Venlo al haar afval. Het lijkt een hele klus maar eigenlijk valt het reuze mee: ‘Als je je huis er op inricht, scheelt het zelfs tijd.’ De kinderen doen ook mee en vinden het inmiddels heel gewoon.

Om het makkelijk te maken heeft het gezin verschillende containers in huis. Zo wordt het glas en papier vanzelfsprekend apart ingezameld maar ook GFT en PMD (Plastic, Metaal en Drankverpakkingen) worden apart gehouden. Zo blijft er nog een kleine categorie over: restafval. Familie Frey had voorheen gemiddeld 4 kilo restafval per week; dat waren behoorlijk wat tripjes naar de container. Tegenwoordig is dit nog maar 1 kilo per week; een mooie score!

Goed voor het milieu en de portemonnee

Door het zelf scheiden van afval kost het de afvalverwerker minder tijd en geld om afval te recyclen. Ook de afvalberg die uiteindelijk verbrand wordt, wordt aanzienlijk kleiner. Dit scheelt allereerst behoorlijk voor het milieu. Uiteindelijk zal het ook in de portemonnee schelen doordat de afvalstoffenheffing omlaag kan. Bekijk hier een item over de familie Frey

Wil je meer weten over afval scheiden?

Kijk dan op: https://www.afvanafval.info/