Inwoners pionieren met Stadslandbouw

Op een bijzondere plek in Venlo, midden in de stad. is een ontmoetingsplek waar bevlogen inwoners van Venlo tuinieren. Het stadslandbouwinitiatief ‘Het Beleg van Venlo’ is in 2014 ontstaan op de oever van de Maas, tegenover het centrum van Venlo op het voormalige kazerneterrein. De enthousiaste inwoners Wim van Reen en Jeanne Welles vertellen waarom ze hieraan meedoen.

Stadslandbouw is de productie, verwerking en vermarkting van voedsel in, voor en door de stad en kan een belangrijke bijdrage leveren aan biodiversiteit, kringloop denken en doen en kennis over gezond voedsel. Gezamenlijk leveren de deelnemers een bijdrage door de stadsmoestuin te beheren, in de volle grond te telen, een m2-stadsbak te onderhouden, het clubhuis te beheren en klusjes te klaren. Om de deelnemers niet onbeslagen ten ijs te laten komen, wordt er regelmatig een cursus stadstuinieren gegeven. Samen met andere partijen in en om Venlo vormt ‘Het Beleg van Venlo’ een GoodFoodCommunity. Deze organiseert onder de naam GoodFood Cafés lezingen en workshops over voedsel en natuur in de stad.

Een oud gebruik nieuw leven ingeblazen

‘Het Beleg van Venlo’ heet intussen Stadstuinderij Venlo en biedt stadstuinen aan volgens het ‘Nieuwe Meente’ systeem. Dit eeuwenoude gebruik is gebaseerd op enkele uitgangspunten:

  • Gemeenschappelijk gebruik van de voorzieningen zoals: grond, compost, water, tuingereedschap en kennis.
  • Gezamenlijk onderhoud van de teelt van de Meente.
  • De oogst hiervan is voor verkoop.
  • Stadstuiniers helpen mee aan het onderhoud van wat ze ter beschikking hebben gekregen op de locatie.

Meente betekent van oudsher gemeenschappelijke grond. De gemeenschappelijke grond in een dorp, vormde vroeger een wezenlijk onderdeel van de lokale economie. De eigenaren waren grootgrondbezitters of de kerk die de bewoners het recht gaven deze grond te gebruiken om koeien of schapen op te weiden, hakhout te verzamelen en gewasssen te telen. In ruil onderhielden de mensen die er gebruik van maakten sloten, heggen en wegen.

De toekomst

De locatie op het voormalige kazerneterrein is tijdelijk beschikbaar vanwege geplande herontwikkelingen van het gebied. Stadstuinderij Venlo ontwikkelt een methode waardoor het project straks verplaatsbaar is naar andere delen van de stad.

Meer info: www.stadstuinderij.nl