Wat is Cradle 2 Cradle?

Korte uitleg van de principes

Het doel van Cradle to Cradle is een samenleving zónder afval. Dit kunnen we bereiken als we op een heel nieuwe manier gaan denken. Het gaat erom dat we de dingen meteen goed doen en niet ‘minder slecht’.

In Cradle to Cradle zijn alle producten, processen en systemen een voedingsbodem voor iets nieuws. Net als in de natuur bestaat er geen afval.

Uitgangspunt is om meerwaarde te creëren voor het milieu, de gezondheid van jezelf en je omgeving én financieel. Daarvoor kent Cradle to Cradle drie basisprincipes:

  • Afval = Voedsel: alles is een voedingsstof voor iets anders;
  • Benut de Zon: gebruik alleen maar schone energie;
  • Stimuleer diversiteit: waaronder biodiversiteit, culturele diversiteit en innovaties.

Venlo loopt voorop in de kennisontwikkeling en toepassing van Cradle to Cradle. Wij zijn de enige stad in de wereld waar je in een bus kunt stappen en een c2c tour kunt maken. Wij hebben c2c-geïnspireerde gebouwen en gebieden en in onze regio worden 100 c2c producten gemaakt of vermarkt. Ook op sociaal vlak en in onze organisatie denken we in termen van kringlopen van mensen en maken we gebruik van aanwezige energie.

Beleidsmatige doelstelling: wij lopen voorop en willen ons hierbij verder nationaal, internationaal, lokaal en regionaal positioneren. Nationaal en internationaal staan wij al in de picture, lokaal en regionaal moet die slag nog worden gemaakt.

Verantwoording om " uit te nodigen": in Venlo willen we samen aan de slag om een gezonde, en prettige en duurzame leefomgeving te creëren, waarin iedereen mee doet. Hierbij willen wij ons laten inspireren  door c2c .wij willen dit doen samen met inwoners, ondernemers, onderwijs en kennisinstellingen . Wij nodigen je uit om mee te doen!