Bijeenkomst Circulaire Economie trekt volle zaal ondernemers

“Afval motor voor bedrijven”

Bedrijven zetten in op milieuschoon produceren, circulair ondernemen genaamd. Ondernemend Venlo was half mei medeorganisator van een drukbezochte bijeenkomst over dit nieuwe fenomeen.

Dat de bijeenkomst plaatsvindt in het stadskantoor van Venlo, is geen toeval. Het fonkelnieuwe gebouw is cradle to cradle in optima forma. De gemeente Venlo organiseert bovendien samen met Limburgse Werkgevers Vereniging en Ondernemend Venlo de bijeenkomst voor een met circa tachtig geïnteresseerde ondernemers goed gevulde zaal.

LWV heeft 130 bedrijven de afgelopen drie jaar tijdens workshops laten proeven van circulaire economie via het project SILVER, vertelt dagvoorzitter Bart Verheijden, in het dagelijks leven beleidsadviseur bij de gemeente Venlo. Dertig Limburgse bedrijven zijn inmiddels een samenwerkingsverband aangegaan. Wat afval is voor de een, blijkt grondstof voor de ander. Door samenwerking ontstaan nieuwe verdienmodellen. Verheijden: “Wat opvalt is dat zowel grote als kleine bedrijven ermee aan de slag gaan. Firma’s van verschillende aard. Zowel bouwbedrijven als de maakindustrie.” Er is nog veel werk aan de winkel, zo wijst een anonieme online rondvraag ter plekke uit. De ondernemers geven met kernwoorden (milieu, duurzaamheid, toekomst) aan dat ze wel weten waar het om draait. Maar circulairproof zijn de bedrijven nog niet, blijkt uit hun antwoorden.

Afvalstromen
Richard van Gemert van Driven by Values gaat in recordtempo dieper in op circulair ondernemen. Dit bedrijf ondersteunt al tien jaar de ontwikkeling en toepassing van groene energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie, waterkracht en biomassa. Er is een derde bedrijf nodig dat het restafval van de aanbieder filtert voor de afnemer, legt hij uit. Voorwaarde tot succes is voldoende aanbod en een goede kwaliteit van de nieuwe grondstof. Behalve de prijs speelt ook afstand een rol bij het welslagen van de samenwerking. Het heeft geen zin om restafval over duizenden kilometers afstand te vervoeren, aldus Van Gemert.

Voorlopers
Zijn er al bedrijven die circulair ondernemen? Jawel. Bijvoorbeeld AMI BV en Van Houtum. Laatstgenoemde, fabrikant van onder meer wc-papier, geldt als voorloper op het gebied van cradle to cradle. Met het aanpassen van het machinepark kan Van Houtum naast oud papier andere afvalstromen, zoals drankkartons, inzetten, zonder het milieu te belasten, legt business unit manager Rob Stevens uit. Met een product als wc-papier moet je niet over grote afstanden leuren. Daarom sluit de firma uit Swalmen deals met bedrijven in de regio die veel oud papier kunnen leveren, zoals de gemeente Venlo. In ruil daarvoor krijgt Venlo gerecyclede wc-papier terug. Echter, er komt steeds minder oud papier op de markt door de digitalisering van de maatschappij. Oud papier van grotere afstand laten komen was geen optie, aldus Stevens. “Iemand kwam op het idee om drankverpakkingen te gaan gebruiken. Dat kan alleen als we erin slagen om de papiervezel eruit te halen en het restafval - plastic en aluminium - zo schoon te krijgen dat andere bedrijven er iets van kunnen maken. Dat is ons gelukt.”

Bouwbeslag
AMI BV, producent van aluminium bouwbeslag, rolde min of meer bij toeval in de wereld van de circulaire economie, vertelt directeur Arthur de Ruiter. In 2012 kreeg de firma een grote opdracht bij de Floriade. Niemand wist eigenlijk goed wat cradle to cradle was, aldus De Ruiter. Had dat iets met afstand te maken? In ieder geval leverde een interne discussie op dat de Floriade niet koos voor een Duitse firma ver weg, maar voor het bedrijf om de hoek, AMI dus. Hetzelfde scenario voltrok zich later bij de bouw van een sporthal in Blerick. Een stagiair van de Fontys zocht vervolgens uit wat er moest gebeuren om de productie van aluminium bouwbeslag C2C-gecertificeerd te krijgen. De Ruiter: “We kopen in bij betrouwbare bedrijven in Duitsland en Nederland. Zodoende weten we de herkomst van onze grondstoffen. Binnen vijf maanden was onze materiaalbank gecertificeerd.”

Tekst: Bart Ebisch | Foto’s: Constance Jentjens
Bron: Ondernemend Venlo magazine, jaargang 10 | no.37 | juli 2017