Pionieren met C2C

In Venlo ligt de duurzame lat hoog: de gemeente wil in 2030 energieneutraal zijn en zet bovendien fors in op Cradle to Cradle (C2C). De Floriade, het nieuwe stadskantoor en basisschool De Zuidstroom zijn hiervan het sprekende bewijs. En ook bij sportzaal Zuid – tevens onderwerp van een recent rondetafelgesprek – laat de gemeente zich inspireren
door de C2C-principes.

De nieuwe sportzaal – 1.200 vierkante meter brutovloeroppervlak plus een openbare buitenruimte met 24 parkeerplaatsen – moet voorzien in de groeiende behoefte aan ruimte voor het sportonderwijs van met name het basis- en speciaal onderwijs in Venlo-Zuid. C2C vormt de rode draad bij de bouw. “De gemeente Venlo heeft C2C omarmd om de regio een nieuw economisch perspectief te bieden”, verklaart projectleider Ralph Thijssen van de gemeente Venlo. Bas van de Westerlo van C2C Expolab werd gevraagd zitting te nemen in het ontwerpteam. “Hij hielp ons onze C2C-ambities te formuleren en samen hebben we het programma van eisen opgesteld.” Het ontwerp team werd verder aangevuld met Quant Architectuur en installatietechnisch adviesbureau Volantis.

Het ontwerp van de sportzaal weerspiegelt de uitgangspunten van C2C. “We hebben gekozen voor een bijna volledig demontabele sportzaal en werken zo veel mogelijk met gezonde en veilige materialen, zoals een Accoyahouten gevelconstructie. Een geheel houten constructie was helaas niet mogelijk, vanwege de vrije hoogte-eisen voor sportzalen in relatie tot de voorwaarden in het bestemmingsplan. Vandaar de stalen constructie en een plint van ClickBrick”, aldus Max Markusse, directeur en projectarchitect bij Quant Architectuur. “De materialen die we gebruiken, beschikken over materiaalpaspoorten en dankzij de gekozen bouwmethodiek behouden verschillende materialen restwaarde. Als het gebouw ooit zijn functie vervuld heeft, kunnen ze als grondstof dienen voor andere toepassingen.”