AMI bouwbeslag als eerste producent ter wereld C2C gecertificeerd

“We willen dat onze producten veilig zijn en met respect voor mens en milieu worden

We weten het allemaal uit het nieuws: ‘The Donald’ is niet zo enthousiast over klimaat, milieu, duurzaamheid en alles wat daarbij hoort. Stuur hem naar algemeen directeur Arthur de Ruiter van AMI in Lomm en hij gaat ‘om’ als een blad aan de boom. De Ruiter is namelijk een zeer enthousiaste pleitbezorger van duurzaamheid en - weer een stap verder - van Cradle to Cradle (C2C).

AMI in Lomm is producent van deurbeslag en deurpanelen uit aluminium. Het bedrijf heeft daarnaast een industriële afdeling die metaalbewerkingen voor derden uitvoert. “Tijdens een bezoek aan de Floriade en de Innovatoren zijn we geïnspireerd geraakt door C2C”, aldus de Ruiter. “Enige tijd later raakten we betrokken bij de renovatie van sporthal Egerbos in Blerick, die volgens de C2C-principes zou worden uitgevoerd. We zijn toen gaan uitzoeken wat er nodig was om C2C-gecertificeerd te worden.”

“Een stagiair van Fontys Hogeschool heeft voor ons het voorbereidende onderzoek gedaan”, vervolgt De Ruiter. “Hij heeft voor ons onderzocht aan welke voorwaarden we zouden moeten voldoen opdat onze producten voortaan C2C-gecertficeerd zouden zijn. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat we februari 2016 als eerste producent van bouwbeslag ter wereld C2C zijn gecertificeerd, en wel voor 85% van ons assortiment.”

AMI is brons gecertificeerd en wil als eerstvolgende stap voor zilver gaan. Vervolgens is het de bedoeling dat álle producten van het bedrijf aan de C2C-certificering gaan voldoen. Daarvoor is onder andere intensief contact met toeleveranciers nodig omdat grondstoffen en halffabricaten voor een C2C-certificering natuurlijk 100% herbruikbaar moeten zijn. “Gelukkig hebben we een goede band met onze toeleveranciers”, constateert De Ruiter. “Zij zijn inmiddels ook overtuigd van het belang van C2C. Voor ons zit het vooral in de toelevering. Om aan de C2C-certificering te voldoen, hebben we aan onze producten of productieprocessen niets hoeven te veranderen.”

AMI is een familiebedrijf dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hoog in het vaandel heeft en in 2014 MVO is gecertificeerd. “Een goede, prettige werkomgeving bieden zit in het DNA van ons bedrijf”, aldus De Ruiter. In aansluiting daarop willen we ook graag dat onze producten veilig zijn en met respect voor mens en milieu worden geproduceerd en ook weer kunnen worden hergebruikt. C2C past daarbij. Het laat zien dat we als bedrijf de lange termijn in de gaten houden en naar de toekomst kijken.”

Overigens is de C2C-certificering ook puur vanuit een bedrijfseconomisch standpunt belangrijk, stelt De Ruiter vast. “Steeds vaker worden C2C-producten in bouwbestekken dwingend voorgeschreven.” En ook voor het personeelsbeleid blijkt het van belang. “Steeds meer jonge mensen hebben oog voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de ruimste zin van het woord en willen graag werken bij bedrijven als het onze die daarmee bezig zijn.”

AMI is lid van de C2C Bouwgroep die bestaat uit bedrijven die zich sterk maken voor de circulaire economie. Voor deze bedrijven bestaat afval niet, maar is het de grondstof voor nieuwe, hoogwaardige materialen en producten. Daarnaast hebben deze bedrijven oog voor energie- en watermanagement. “Alleen zo waarborgen we een leefbare planeet voor volgende generaties”, besluit Arthur de Ruiter.

Tekst: Thijs Pubben | Foto’s: AMI
Bron: Ondernemend Venlo magazine, jaargang 10 | no.37 | juli 2017