Ambitieweb Venlo Principes

De juiste vragen aan de voorkant

Op zoek naar hoe je de cradle to cradle filosofie kunt meenemen in ruimtelijke-fysieke projecten? Het Ambitieweb Venlo Principes biedt hulp!
De Venlo Principes zijn zeven principes die voor Venlo de vertaling zijn van cradle to cradle. Voor ruimtelijke-fysieke projecten zijn deze als volgt geformuleerd:

1. Blijf innoveren

Nieuwe vormen van technieken, business cases en samenwerkingsvormen zijn van belang om kennisontwikkeling en economische vernieuwing te creƫren.

2. Verbind plaats en context

Iedere locatie is uniek vanwege zijn ligging en authentieke waarde (identiteit). De functies in de bebouwde omgeving zijn op elkaar afgestemd, versterken elkaar en zijn in gebruik toekomstbestendig.

3. Beheer en waardeer voedsel

Grondstoffen worden zo gebruikt en verwerkt dat zij nooit verloren gaan en dat zij een positieve invloed hebben op de gezondheid en klimaat. Er wordt geproduceerd in voortdurende biologische en/of technische kringlopen.
Gebouwen en gebruiksvoorwerpen zijn voorbeelden van objecten die ook als grondstoffen gezien kunnen worden.

4. Geniet van mobiliteit

Het project stimuleert en faciliteert het gebruik van duurzame mobiliteit en is flexibel naar toekomstige mobiliteitsontwikkelingen.

5. Geniet van de zon

Duurzame energiebronnen, zoals wind, zon of geothermie, zijn onuitputtelijk aanwezig en stoten geen vervuilende stoffen uit.

6. Creëer schone lucht, water, bodem en geen geluidshinder

Schone lucht, water en bodem en geen geluidshinder zijn van belang voor een gezonde leefomgeving voor mens en dier.

7. Ontwerp met oog voor de toekomst

Er wordt zo ontworpen dat het veranderende klimaat (droogte/hitte, wateroverlast/overstromingen) in de toekomst geen belemmering is voor de leefkwaliteit en het functioneren van systemen. Natuurlijke en technische systemen (of middelen) worden functioneel ingezet om een bestendige en duurzame leefomgeving in stand gehouden.

PDF INHOUD